ျမန္မာဖိုင္းဒ္ေတာ့ခ္နက္

မိဘ ဟူေသာ ပညတ္တရား ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္..........

Go down

မိဘ ဟူေသာ ပညတ္တရား ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္..........

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 8:27 am

မိဘ

(မိဘ ကို ဘာသာေရးအရ ႐ႈျမင္ျခင္းမ်ား....)


က်ေနာ္တို႔ အားလံုးတြင္ မိဘ မ်ား ႐ွိၾကသည္။ သက္႐ွိထင္႐ွား ႐ွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ သက္႐ွိထင္႐ွား မ႐ွိေတာ့သည္ ျဖစ္ေစ.. က်ေနာ္တို႔ အားလံုး တြင္ မိဘ မ်ား ႐ွိၾကပါသည္။

ယခု စာစုသည္ မိဘ ဟူေသာ ပညတ္တရား တစ္ခုကို ျဖတ္သြားျဖတ္လာ လွစ္ခနဲ လွည့္ေစာင္းၾကည့္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အစဥ္လာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ေတာ္လွန္ၿပီး မိဘ မ်ားကို ဘယ္လို သေဘာထားရမည္... ဟူေသာ fixed defined မ်ိဳး ဆန္ေသာ တရားေသ သတ္မွတ္ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ိဳး ႏွင့္ fixed Statement တရားေသ အဆိုျပဳခ်က္မ်ိဳး ေပးျခင္း (လံုး၀) မဟုတ္ပါ။

အ ေတြး တစ္ ခု ဆြ ျခင္း သက္ သက္ သာ ျဖစ္ ပါ သည္။

က်ေနာ္-မိုးခက္ႏြယ္ သည္ စာ႐ႈသူမ်ား၏ အထက္မွ လမ္းျပလိုသူ မဟုတ္။ စာ႐ႈသူမ်ားႏွင့္အတူ တစ္စံုတစ္ရာ ကို အတူလက္တြဲၿပီး တို႔ထိ ေဖြ႐ွာဖို႔ ၾကိဳးပမ္းျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အတူတစ္ကြ ဦးေႏွာက္ မုန္တိုင္းဆင္ၾကည့္ၾကပါစို႔။


ေပးထားခ်က္မ်ား :

point - I

မိဘ ဟူသည္မွာ အမ်ားဆိုင္ မဟုတ္။ ကန္႔သတ္တန္ဘိုးျဖင့္ တည္႐ွိေသာ သတ္မွတ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

if Mg Mya is NOT Mg Ba's brother,
တစ္ကယ္လို႔ ေမာင္ျမ ဟာ ေမာင္ဘ နဲ႔ ညီအစ္ကို မေတာ္စပ္ဘူး ဆိုရင္....

Mg Mya's mother is NOT Mg Ba's mother
ေမာင္ျမရဲ႕ အေမဟာ ေမာင္ဘရဲ႕ အေမ မဟုတ္။

point - II


မိဘ ဆိုတာ အနေႏၱာ အနႏၱငါးပါးတြင္ တစ္ပါး အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္ ဟု တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အယူ၀ါဒ မ်ားတြင္ ဖြင့္ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ဖြင့္ဆိုေသာ အယူ၀ါဒ ကို ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ ၀ါဒီ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားတြင္ "မိဘ" ဟူသည္မွာ ျပစ္မွား ေစာ္ကား လို႔ မရ။ ေစာ္ကားမႈဆန္ေသာ အေတြးမ်ား (မေနာကံ) ျဖင့္ပင္ ပစ္မွား၍ မရ။ မေလ်ာ္ကံေသာ သေဘာထားမ်ား ထားလို႔မရ။
avatar
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

စိတ္ကူးထည္ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား......

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 8:28 am

စိတ္ကူးထည္ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား......


က်ေနာ္တို႔ ဒီလို စဥ္းစားၾကည့္ၾကစို႔ရဲ႕။

၁။ ဦးစိုး ဟာ လူဆိုး လူမိုက္ တစ္ဦး ျဖစ္တယ္။ ေပေတ ႐ိုင္းစိုင္း ေသာ လူဆိုး လူညစ္လည္း ျဖစ္သည္။ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း လက္မခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆိုးညစ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးစိုး ဆိုတာလည္း လူတစ္ဦးသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္-သားေမြး အမႈမ်ားကို ျပဳပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးစိုး တြင္ ေမာင္ျမ ဟူ ေသာ သားတစ္ေယာက္ ႐ွိမည္။

ဦးစိုးသည္ ေမာင္ျမ အတြက္ အေဖ ျဖစ္သည္။ မိဘ အရာတြင္ ႐ွိေနသည္။ ေမာင္ျမသည္ ဆိုးညစ္ေသာ သူ၏ အေဖ ျဖစ္သူအား မည္သို႔ သေဘာထားရမည္နည္း။

၂။ ေဒၚလြင္ သည္ ျပည့္တန္ဆာ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ စုမိေဆာင္းမိလာေသာ အခါ ကိုယ္တိုင္ ျပည့္တန္ဆာ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ျပည့္တန္ဆာေခါင္း လုပ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚလြင္တြင္ အဖတ္တင္ က်န္ရစ္ေသာ အေဖ မေပၚေမြးထားရေသာ ေမာင္ဘ ဟူေသာ သား တစ္ဦး ႐ွိမည္။

ေဒၚလြင္သည္ ေမာင္ဘ အတြက္ အေမ ျဖစ္သည္။ မိဘ အရာတြင္ ႐ွိေနသည္။ ေမာင္ဘ သည္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းက ႐ႈတ္ခ်ေသာ သူ၏ အေမ ျဖစ္သူအား မည္သုိ႔ သေဘာထားရမည္နည္း။
avatar
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

တူ႐ူခ်က္မ်ားႏွင့္ ေငးေမွ်ာ္ရာမ်ား....

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 8:30 am

တူ႐ူခ်က္မ်ားႏွင့္ ေငးေမွ်ာ္ရာမ်ား....

၁။ ဦးစိုးႏွင့္ ဘာမွ မပတ္သတ္သူ လူမ်ားအတြက္ေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္။ လူဆိုးလူညစ္ လူမိုက္ ဦးစိုးကို လူဆိုးလူညစ္ လူမိုက္ ဦးစိုးအျဖစ္ အျပည့္အ၀ ျခြင္းခ်က္မ႐ွိ သေဘာထားမည္။ စက္ဆုပ္မည္။ ႐ႈတ္ခ်မည္။ ဥပေဒႏွင့္ ညိစြန္းလာပါက.. တရားသူၾကီးက ဥပေဒအတိုင္း အျပစ္ေပးဦးမည္။

ထိုသူမ်ားသည္ ဦးစိုးႏွင့္ ပက္သက္မႈတြင္ "မိဘ" ဟူေသာ ကန္႔သတ္တန္ဘိုးမွ လြန္ေျမာက္ ေနသူ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေမာင္ျမကမူ ထိုသူမ်ားကဲ့သို႔ ကံသံုးပါးျဖင့္ ျပဳမူလို႔ ရပါမည္လား။ ေမာင္ျမသည္ ဦးစိုးႏွင့္ ပက္သက္မႈတြင္ "မိဘ" ဟူေသာ ကန္႔သတ္တန္ဘိုးအတြင္း အက်ဥ္းခ် ခံထားရသူ ျဖစ္သည္။

အျခားသူမ်ား ျပဳမူသကဲ့သို႔ ျပဳမူခြင့္ ႐ွိပါမည္လား။ အျခားလူမ်ား ျပဳမူသကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ေသာ ျပဳမူခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ ႐ွိပါဦးမည္လား။

၂။ ေဒၚလြင္ႏွင့္ ဘာမွ မပတ္သတ္သူ လူမ်ားအတြက္ေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္။ ျပည့္တန္ဆာေခါင္း ေဒၚလြင္ကို ျပည့္တန္ဆာေခါင္း ေဒၚလြင္အျဖစ္ အျပည့္အ၀ ျခြင္းခ်က္မ႐ွိ သေဘာထားမည္။ စက္ဆုပ္မည္။ ႐ႈတ္ခ်မည္။ ႐ြံ႐ွာမည္။ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွ ၾကဥ္ ၾကမည္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ ျပဌာန္းေသာ ဥပေဒအရ ျပည့္တန္ဆာေခါင္းသည္ ျပစ္မႈပုဒ္မ ႏွင့္ ညိစြန္းပါက .......... တရားသူၾကီးက ဥပေဒအတိုင္း အျပစ္ေပးဦးမည္။

ထိုသူမ်ားသည္ ေဒၚလြင္ႏွင့္ ပက္သက္မႈတြင္ "မိဘ" ဟူေသာ ကန္႔သတ္တန္ဘိုးမွ လြန္ေျမာက္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေမာင္ဘ ကမူ ထိုသူမ်ားကဲ့သို႔ ကံသံုးပါးျဖင့္ ျပဳမူလို႔ ရပါမည္လား။ ေမာင္ဘသည္ ေဒၚလြင္ႏွင့္ ပက္သက္မႈတြင္ "မိဘ" ဟူေသာ ကန္႔သတ္တန္ဘိုးအတြင္း အက်ဥ္းခ် ခံထားရသူ ျဖစ္သည္။

အျခားသူမ်ား ျပဳမူသကဲ့သို႔ ျပဳမူခြင့္ ႐ွိပါမည္လား။ အျခားလူမ်ား ျပဳမူသကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ေသာ ျပဳမူခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ ႐ွိပါဦးမည္လား။
avatar
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း အေျခအေနတစ္ခ်ိဳ႕...

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 8:31 am

ေပ်ာက္႐ွသြားေသာ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း အေျခအေနတစ္ခ်ိဳ႕...

လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လူအမ်ားက ဦးစိုးအား လူဆိုးလူညစ္ လူမိုက္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်ိဳးႏွိမ္ ႐ႈျမင္ၾကခ်ိန္တြင္ သားျဖစ္သူ ေမာင္ျမကမူ လူဆိုးလူညစ္ လူမိုက္ ဦးစိုးအား "အနေႏၱာ အနႏၱငါးပါးမွာ တစ္ပါး" အျဖစ္ သတ္မွတ္လ်က္ ႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္းရမည္ဟု အဓိပၸါယ္မ်ိဳး သတ္မွတ္ ပါမည္လား။

လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လူအမ်ားက ေဒၚလြင္အား ျပည့္တန္ဆာေခါင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်ိဳးႏွိမ္ ႐ႈျမင္ၾကခ်ိန္တြင္ သားျဖစ္သူ ေမာင္ဘကမူ ျပည့္တန္ဆာေခါင္း ေဒၚလြင္အား "အနေႏၱာ အနႏၱငါးပါးမွာ တစ္ပါး" အျဖစ္ သတ္မွတ္လ်က္ ႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္းရမည္ဟု အဓိပၸါယ္မ်ိဳး သတ္မွတ္ ပါမည္လား။

အဘယ္ေၾကာင့္ မိဘ ဟူေသာ ကန္႔သတ္တန္ဘိုးအတြင္း ပိတ္မိေနသူမ်ား (ေမာင္ျမ၊ ေမာင္ဘ) တို႔တြင္ လူအမ်ားနည္းတူ သေဘာထားခြင့္၊ ႐ႈျမင္ခြင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ေမွးမွိန္ေနရပါသနည္း။
avatar
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

Post's Derivative Questions

Post  mkn on Thu Jun 03, 2010 8:32 am

ထို႔ေၾကာင့္ မိဘ ဟူ ေသာ သတ္မွတ္-ဆက္စပ္မႈ သည္ သားသမီးမ်ားမွ အပ အျခား လူသားအားလံုးအတြက္ အဓိပၸါယ္ အျပည့္အ၀ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ကန္႔သတ္ တန္ဘိုး တစ္ခု ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ သားသမီးေတာ္စပ္သူမ်ားအား ေဘာင္ခတ္အက်ဥ္းခ်ထားေသာ သတ္မွတ္-ဆက္စပ္မႈ ကန္႔သတ္တန္ဘိုး ေဘာင္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေကာင္း ဆိုရႏိုင္မည္။

ေဘာင္အတြင္း႐ွိ မည္သူမဆို တစ္စံုတစ္ရာ တုပ္ေႏွာင္မႈမ်ားျဖင့္ မလြတ္လပ္သူမ်ား သာ ျဖစ္သည္။

Post's Derivative Questions :

(ဗုဒၶဘာသာ အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ အေတြးအေခၚ အယူ၀ါဒ ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ပါက ေအာက္ပါ ေမးခြန္း မ်ားကို မည္သို႔ ေျဖဆိုမည္နည္း။)
(အျခားအယူ၀ါဒ မ်ား အေနႏွင့္လည္း မည္သို႔ ေျဖဆိုပါမည္နည္း။)

၁) မိဘ က မွားယြင္းပါက သားသမီးမ်ားမွ မည္သို႔ တုန္႔ျပန္ခြင့္ ေဆြးေႏြး ျပဳျပင္ခြင့္ ႐ွိပါသနည္း။

၂) ႐ႈျမင္ခ်က္ ႏွစ္ခု ႐ွိေနသည့္အခါ အမွန္-အမွား မကြဲျပားေသးခ်ိန္တြင္ မိဘ ႏွင့္ သားသမီးသည္ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီ၌ ႐ွိေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သားသမီးမ်ားမွ မည္သို႔ တုန္႔ျပန္ခြင့္ ေျဖ႐ွင္းခြင့္ ႐ွိပါသနည္း။

၃) မိဘ ႏွင့္ သားသမီး အၾကားတြင္ အထက္ေအာက္ ဆက္ဆံေရး၊ တစ္ေသြး တစ္သံ တစ္မိန္႔ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ထက္ အလ်ားလိုက္ဆက္ဆံေရး၊ အျပန္အလွန္ နားလည္ ေလးစားမႈမ်ိဳးကို အေျချပဳသည့္ မိဘ-သားသမီး ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး က ပိုမိုေကာင္းမြန္ေႏြးေထြးသည္ ဟူေသာ အဆိုမ်ိဳး ထြက္လာပါက သင့္ အေနႏွင့္ မည္သို႔ ယူဆ ႐ႈျမင္ပါမည္နည္း။

(မွတ္ခ်က္ ----> အထက္ေအာက္ ဆက္ဆံေရး ကို ခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး အလ်ားလိုက္ဆက္ဆံေရး ကို အစားထိုးပစ္လိုက္ျခင္းသည္ "အနေႏၱာ အနႏၱငါးပါး တြင္ ပါ၀င္ေသာ မိဘ ဂုဏ္ရည္" ကို သြယ္၀ိုက္ေသာ အားျဖင့္ ေမွးမွိန္ေစျခင္း ဟု ယူဆဖြယ္ရာ ႐ွိပါမည္။)

၄) ................................. ................. ။

၅) ................................................... ။

mkn
avatar
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

Re: မိဘ ဟူေသာ ပညတ္တရား ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္..........

Post  Dr ds on Sun Jun 20, 2010 9:05 pm

mkn wrote:
၁) မိဘ က မွားယြင္းပါက သားသမီးမ်ားမွ မည္သို႔ တုန္႔ျပန္ခြင့္ ေဆြးေႏြး ျပဳျပင္ခြင့္ ႐ွိပါသနည္း။

၂) ႐ႈျမင္ခ်က္ ႏွစ္ခု ႐ွိေနသည့္အခါ အမွန္-အမွား မကြဲျပားေသးခ်ိန္တြင္ မိဘ ႏွင့္ သားသမီးသည္ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီ၌ ႐ွိေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သားသမီးမ်ားမွ မည္သို႔ တုန္႔ျပန္ခြင့္ ေျဖ႐ွင္းခြင့္ ႐ွိပါသနည္း။

၃) မိဘ ႏွင့္ သားသမီး အၾကားတြင္ အထက္ေအာက္ ဆက္ဆံေရး၊ တစ္ေသြး တစ္သံ တစ္မိန္႔ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ထက္ အလ်ားလိုက္ဆက္ဆံေရး၊ အျပန္အလွန္ နားလည္ ေလးစားမႈမ်ိဳးကို အေျချပဳသည့္ မိဘ-သားသမီး ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး က ပိုမိုေကာင္းမြန္ေႏြးေထြးသည္ ဟူေသာ အဆိုမ်ိဳး ထြက္လာပါက သင့္ အေနႏွင့္ မည္သို႔ ယူဆ ႐ႈျမင္ပါမည္နည္း။
mkn

ကုိ မိုးခက္ႏြယ္ေရ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကူးသြားၿပီဗ်။ ေအးေအးေဆးေဆး စဥ္းစားၾကည့္ဦးမယ္။ ေလာေလာဆယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစၥလာမ့္ ေဟာၾကာခ်က္ေလးတစ္ခု ေရးခဲ့မယ္ဗ်။ ဂ်ႏၷသ္ သုခဘုံသည္ မိဘ ေျခေထာက္ေအာက္တြင္ ရွိသည္တဲ့။ ဒါကေတာ့ တင္စားတာပါ။ ေနာက္ေန႔မွ ေအးေအးေဆးေဆး သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးမယ္ဗိ်ဳ႕......
avatar
Dr ds
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 20
Join date : 2010-06-16
Location : သစ္ေတြ မ်စ္ခ်ဥ္ေတြ ေပါတဲ့ၿမိဳ႕။

View user profile

Back to top Go down

Re: မိဘ ဟူေသာ ပညတ္တရား ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္..........

Post  mkn on Sat Jun 26, 2010 8:29 pm

Dr ds wrote:

ကုိ မိုးခက္ႏြယ္ေရ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကူးသြားၿပီဗ်။ ေအးေအးေဆးေဆး စဥ္းစားၾကည့္ဦးမယ္။

အိုေခ...ဗ်ာ။

Dr ds wrote:
ေလာေလာဆယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစၥလာမ့္ ေဟာၾကာခ်က္ေလးတစ္ခု ေရးခဲ့မယ္ဗ်။ ဂ်ႏၷသ္ သုခဘုံသည္ မိဘ ေျခေထာက္ေအာက္တြင္ ရွိသည္တဲ့။

အဟီး.. ဗဟုသုတမွ်ေ၀တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးဗ်ာ..။

Dr ds wrote:
ေနာက္ေန႔မွ ေအးေအးေဆးေဆး သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးမယ္ဗိ်ဳ႕......

ေနာက္ေန႔ကစၿပီး က်ေနာ္ မိုးခက္ႏြယ္ ပုန္းေနမည္ ျဖစ္သည္.. အဟီး။
avatar
mkn
ေလ့လာသူ
ေလ့လာသူ

Posts : 65
Join date : 2010-05-25
Location : လူ႔ျပည္

View user profile

Back to top Go down

Re: မိဘ ဟူေသာ ပညတ္တရား ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္..........

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum